راه های جلوگیری از خستگی هنگام ورزش

راه هايی برای جلوگيری از خستگی: از يك ميان وعده قبل از تمرين كه شامل كربوهيدرات های ساده و پروتئين می باشد(١٠٠-٢٠٠ كالری) برای افزايش ميزان انرژی توليدی در بدن استفاده كنيد. قبل از تمرين از كافئين به عنوان محرك توليد انرژي بهره بگيريد ( در طي تمرين مرتب آب بنوشيد برای جلوگيری از دهيدراته شدن) به موسيقی مورد علاقه خود كه دارای ضرب و ريتم باشد، طی تمرين خود گوش دهيد كمك ميكنم سطح انرژی شما افزايش يابد. تلاش برای تمرينات با فشار بيشتر كمك به ارتقا سيستم قلبي و تنفسي ميكند و بازدهی را افزايش ميدهد( مانند، ديويدن ، پريدن، كوه نوردی، شنا و ...) از تمرينات دايره ای و اينتروال استفاده كنيد اين تمرينات برای شما جذابيت داشته( هميشه از اصل تنوع تبعيت كنيد) از نوشيدن نوشيدنی ورزشی و آب در حين تمرين غافل نشويد. خواب كافي داشته باشيد (٦-٩ساعت در شب) ؛ مكان خواب خود را به آرام ترين و راحت ترين مكان تبديل كنيد.