آشنایی با رویکرد رفتار درمانی شناختی

افکار، احساسات و رفتار ما ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. افکار و احساسات ناسالم، منجر به رفتار نادرست و آسیب‌زننده می‌شوند.

رفتار درمانی شناختی(CBT) به ما کمک می‌کند تا الگوهای رفتاری غیرمفید و ناسالم را بشناسیم و با مشکلات به روشی متفاوت برخورد کنیم. مزیت مهم این روش، قابلیت به کارگیری آن در قالب خودیاری است. پس با دانلود کتابچه CBT با این روش بیشتر آشنا شوید.