تجربه گفت و شنود، یادگیری و حمایت اجتماعی

کارگاه‌های تخصصی سلامتپاد که با رویکرد توسعه فردی زنان برگزار می‌شود؛ این کارگاه‌ها محفلی برای درک حس‌های جمعی زنان است؛ هدف سلامتپاد از برگزاری کارگاه‌ها فقط آموزش مباحث نظری نیست؛ معتقدیم بخشی از مسیر رشد فردی با تسلای جمعی طی می‌شود؛ در همان زمان‌هایی که دردها و دغدغه‌هایی مشترک،  زیر یک سقف گردهممان می‌آورد.

در کارگاه‌های سلامتپاد رشد جمعی و سلامت اجتماعی را در جامعه‌ای کوچک، تمرین می‌کنیم.

برای درخواست برگزاری کارگاه فرم زیر را تکمیل نمایید