ایران درودی؛ نقاش نور بر تن سیاهی‌

ایران درودی، نقاش پرآوازه است؛ از آن زن‌هایی که اگرچه دنیا را ترک کرده، اما فعل زیستنش ماضی نمی‌شود! نقاش برجسته ایرانی، کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر.