تاثیر رسانه‌های اجتماعی؛ از مزایا تا معایب

تاثیر رسانه‌های اجتماعی چگونه است؟ به قول ارسطو انسان موجودی اجتماعی است و حال با ظهور عصر اینترنت، رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می‌کنند. اما رسانه‌های اجتماعی

میل به مهاجرت؛ عواملی که شاید ندانیم

در چند سال گذشته در کشورمان نرخ مهاجرت رشد چشم‌گیری داشته. نه تنها مهاجرت، بلکه میل به مهاجرت نیز افزایش چشم‌گیری داشته. یکی از دلایل افزایش مهاجرت و میل به مهاجرت  وابسته به وضعیت کلی کشور است.

حق شهروندی زنان

حق شهروندی زنان؛ فریادی در امتداد تاریخ

در تاریخ‌نگاری مسلط و رسمی، چیزی که همیشه مغفول مانده، نقش زنان در رخداد‌های اجتماعی مهم کشور است. اینکه زنان چه نقشی داشتند و چگونه برای به‌دست‌آوردن جایگاه‌های مطلوب خود تلاش کردند.