افزایش درآمد: چطور با مهارت‌هایی که دارم، پول بیش‌تری دربیاورم؟

افزایش درآمد چگونه ممکن است؟ پول سخت به دست می‌آید و اگر برایش برنامه نداشته باشیم راحت از دست می‌رود. این درست. اما نکته اینجاست که در عین یاد گرفتن بودجه‌بندی و تمرکز بر توسعه‌مهارت‌های شغلی، عواملی مثل تورم هم وجود دارد. که ممکن است مدام نقشه‌های ما را نقش برآب کند و اضطراب زیادی به ما وارد کند.

چطور نگرانی مالی خود را رفع کنیم؟

۶ قدم برای اینکه کم‌تر نگران پول باشیم

نگرانی مالی چیست؟ اگر احساس می کنید زمان و انرژی زیادی از شما بابت نگرانی در مورد پول می‌رود، بدانید تنها نیستید. استرس مالی  یکی از مهم‌ترین مشکلات بسیاری از مردم در سراسر دنیاست.

خرید هیجانی چیست؟ خرید می‌کنم پس هستم!

روز بدی را سپری کردیم؟ به خرید می‌رویم. حالمان خوب است؟ به خرید می‌رویم. در زندگی درگیر ملال می‌شویم؟ شاید باز هم به خرید برویم. اماکدام یک از خرید‌های ما جزو خرید‌های هیجانی محسوب می‌شود؟ آیا خرید کردن نوعی بیماری محسوب می‌شود؟ چه راهکارهایی برای کنترل خرید هیجانی وجود دارد؟

مدیریت هزینه؛ چه کنیم که خرج‌مان، دخل‌مان را در نیاورد؟!

شاید شما هم احساس کنید که مهم نیست چقدر در‌آمد دارید، هرچه که درآمد داشته باشید باز هم به پول بیش‌تری نیاز دارید.نکته اینجاست که اگر مدیریت مالی نداشته باشیم هرچه‌قدر که درآمدمان افزایش یابد، ناخودآگاه هزینه‌های ما نیز بیش‌تر می‌شود.