انتخاب سردبیر

شروط ضمن عقد؛ کنشگری جمعی در زندگی شخصی

چرا شروط ضمن عقد برای زنان مهم است؟ چرا با وجود آگاهی نسبی زنان ایرانی درباره شروط ضمن عقد در سا‌ل‌های اخیر هنوز طرح آن در روزهای شیرین آشنایی برای خیلی‌ها سخت است؟ اصلا ارزش طرح کردن دارد؟

زندگی شغلی

سلامت ذهن

استقلال شخصیتی

چرا از تغییر کردن گریزانیم؟

داشتن یک تغییر موفقیت آمیز راحت نیست. افکار و احساسات ما معمولا در مقابله با تغییرات رفتاری ممانعت می‌کنند، حتی اگر در راستای بهبود باشد.

منبع کنترل درونی چیست؟ تفاوت کنترل درونی و بیرونی

باور ما به اینکه هدایت زندگی ما منبع کنترل درونی دارد یا منبع کنترل بیرونی، به رفتار ما شکل می‌دهد. وقتی با چالشی در زندگی خود روبرو می شویم، آیا احساس می‌کنیم که بر نتیجه کنترل داریم یا معتقدیم که تحت سلطه نیروهای بیرونی هستیم؟  پاسخ ما به این سوال به منبع کنترل‌مان اشاره دارد.

سلامتی اجتماعی