تفکر دیالکتیک؛ چطور توافق کنیم که توافق نداریم!

استفاده از کلمات «همه یا هیچ» و داشتن تفکر «سیاه و سفید» اتفاق عجیبی نیست؛ همه ما وقتی وارد بحثی می‌شویم، ممکن است از کلماتی مانند “همیشه” یا “هرگز” استفاده کنیم؛ اما وقتی این کار را می‌کنیم، یعنی یک موقعیت افراطی را انتخاب می‌کنیم

مشکلات زنان پس از طلاق؛ مرزهای سالم در دوران طلاق

بسیاری از همسرانی که در پروسه طلاق هستند، به سادگی نمی‌تواند رابطه‌ خود را با زن یا شوهر سابق خود قطع کنند. از وابستگی و پیچیدگی‌های عاطفی که بگذریم به‌خاطر فرزند یا منافع مالی مشترک، گاهی حفظ این ارتباط ناگزیرست. اما اینکه این ارتباط با چه رویه‌ای ادامه پیدا کند و مرزگذاری پس از طلاق به چه شکل باشد، مهم‌ است.

آیا روان‌درمانی به درد من می‌خورد؟

روان‌درمانی می‌تواند در بحث حساسی مثل طلاق گرفته تا بقیه بخش‌های زندگی، کمک مهمی به رشد و پیشرفت ما در زندگی کند.شاید تا چند سال پیش این موضوع تابو محسوب می‌شد، اما رفته رفته روان‌درمانی در بحران‌های شخصی دارد جای خودش را باز می‌کند.

برگشت به زندگی بعد از طلاق؛ شروع دوباره

بازتوانی پس از طلاق یکی از مهم‌ترین معضلات هر جامعه‌ است. طلاق در دسته‌بندی اتفاق‌های اضطراب آور، رتبه دوم را بعد از تجربه‌‌ مرگ اعضای خانواده‌ دارد؛ به همین خاطر هم است که از سرگذراندن آن به لحاظ روانی، یک پروسه‌ سوگواری‌ مشابه مرگ یک عزیز را به دنبال خواهد داشت.